اخبار

امتیازات اختصاصی گواهینامه های کنفرانس

🕔 11 بهمن 99

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و طبق اعلام دبیر کنفرانس کلیه گواهینامه های هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا همانند دوره های قبلی دارای هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر اعتبار آن از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنفرانس در تمامی کشورهای جهان قابل استعلام و پیگیری می باشد. شایان ذکر است این استعلام آنلاین و آنی در اولین، دومین، سومین، چهارمین ، پنجمین و ششمین دوره کنفرانس نیز اجرا گردیده و در حال حاضر کلیه گواهینامه های صادره در اولین ، دومین، سومین ، چهارمین ، پنجمین و ششمین  کنفرانس از طریق سایت آن کنفرانس ها قابل استعلام آنلاین و آنی می باشند.  


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دانشگاه Kasem Bundit