تعرفه های ثبت نام 

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور حذف گردیده و در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.  

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

هزينه هاي ثبت نام :

مقاله دهندگان حضوری

مقاله دهندگان غیرحضوری

دانشجو  400 دلار

دانشجو  3800000 ریال

غير دانشجو 430 دلار

غير دانشجو 4200000 ریال

شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس.

شرکت کنندگان بدون مقاله :

شركت كنندگان بدون مقاله ( دانشجو ) 400 دلار

شركت كنندگان بدون مقاله ( غير دانشجو) 450 دلار

- شامل: صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه بین المللی حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس.

 

هزینه های ثبت نام همراه:

همراه  حضوری

همراه غیرحضوری

دانشجو: 400 دلار

دانشجو: 3300000 ریال

غير دانشجو: 430 دلار

غير دانشجو: 3700000 ریال

 

- شامل: داوری مقاله ، صدور کارت اینترنتی ، حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، دریافت گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، بسته آموزشی ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات ، هدایای کنفرانس.

 

تذکر مهم ثبت نام کنندگان همراه :

فرد ثبت نام کننده در قالب همراه باید ابتدا در سایت عضو شده و اکانت شخصی ایجاد نموده، سپس وارد اکانت خود شده و در منو ثبت نام نهایی گزینه ثبت نام همراه را انتخاب نموده و ثبت نام را تکمیل نماید. به عبارت دیگر ثبت نام فرد همراه از طریق اکانت نویسنده مسئول امکان پذیر نمی باشد.همچنین فرد همراه هنگام ثبت نام در منو ثبت نام نهایی در پنل خود باید کد همراه را وارد نماید که این کد در پنل نویسنده مسئول پس از ثبت نام نهایی او در منو وضعیت مقالات ظاهر گردیده و فرد همراه باید این کد را از نویسنده مسئول دریافت نماید.

 

*مقاله دهنده یا نویسنده مقاله شخصی است که مقاله به نام او در سایت کنفرانس ارسال و ثبت نام شده است و در روز کنفرانس مقاله پذیرفته شده را (شفاهی – پوستر) ارائه می نماید و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

 

**همراه فرد و یا افرادی تلقی میگردند که نام ایشان در مقاله ذکر شده باشد (نام او در بین نویسندگان مقاله باشد) و در روز کنفرانس بهمراه فرد ارسال کننده و ثبت نام کننده مقاله حضور یابد و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

 

دستور العمل هزينه هر مقاله بيشتر:

هر نفر می تواند چند مقاله را از طریق سامانه کاربران سایت کنفرانس ثبت نماید، که در صورت تایید چند مقاله توسط داوران هزینه ثبت نام مقاله اول بصورت کامل می باشد. هزینه ثبت نام هر یک از مقالات بعدی برای شرکت کنندگان اصلی ، همراه ، حضوری و غیر حضوری به ترتیب زیر می باشد:

دانشجو هر مقاله:  2900000 ریال

غير دانشجو هر مقاله: 3100000 ریال

 

هزینه صدور گواهینامه اضافه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان انگلیسی:

با ثبت نام هر فرد در کنفرانس به عنوان مقاله دهنده یا همراه، گواهینامه انگلیسی پذیرش،چاپ و ارائه مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان در یک نسخه صادر می گردد. لذا در راستای احترام به درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی نسبت به صدور اضافه این گواهینامه به اطلاع می رسانیم امکان صدور اضافه این گواهینامه میسر گردیده و هر یک از شرکت کنندگان گرامی در صورت تقاضا جهت صدور این گواهینامه به تعداد بیشتر بابت هر گواهی اضافه مبلغ 500000 ریال باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.

این گواهینامه به تعداد نامحدود قابل انتخاب و ثبت نام می باشد. شایان ذکر است شرکت کننده ابتدا باید ثبت نام اصلی خود را تکمیل نموده سپس ثبت نام سایر خدمات( گواهینامه اضافه پذیرش مقاله) را تکمیل نماید.

 

هزینه صدور گواهینامه بین المللی کنفرانس به زبان فارسی جهت شرکت کنندگان ایرانی:

تمامی گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر خواهند گردید لذا کلیه ارائه دهندگان مقالات در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی بابت هر مقاله مبلغ 500000 ریال و شرکت کنندگان بدون مقاله نیز در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه شرکت و 16 ساعته آموزشی به زبان فارسی نیز مبلغ 500000 ریال باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی ، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.

گواهینامه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی نیز به تعداد نامحدود قابل انتخاب و ثبت نام می باشد. شایان ذکر است شرکت کننده ابتدا باید ثبت نام اصلی خود را تکمیل نموده سپس ثبت نام سایر خدمات (گواهینامه های بین المللی کنگره به زبان فارسی) را تکمیل نماید.

 

لوح یادبود اختصاصی کنگره با درج نام فرد شرکت کننده:

این لوح یادبود نفیس، کاملا فلزی و دارای قاب نفیس مخملی در اندازه A5 بوده و با درج اختصاصی نام فرد شرکت کننده و حاوی سایر اطلاعات برگزاری کنگره و  به زبان انگلیسی می باشد. همچنین هزینه ثبت نام آن نیز 3900000 ریال می باشد.

 

تذکر بسیار مهم: با ثبت نام نهایی فرد ارسال کننده مقاله تمامی گواهینامه های کنگره به زبان انگلیسی صادر خواهد گردید. لذا ثبت نام گواهینامه اضافه یا گواهینامه فارسی جزء خدمات اضافه کنفرانس و اختیاری بوده و در صورت نیاز شرکت کننده می باشد.

 

تذکر:

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.

 

شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری:

برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر جهان دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقه‌مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیر حضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نماید. شرکت کنندگان غیر حضوری از سرتاسر جهان می توانند با سامانه Webinar کنفرانس ( تالار ارائه مقالات مجازی) در کنفرانس شرکت و به صورت آنلاین از طریق تالار ارائه مقالات در سایت کنفرانس از آنچه در کنفرانس میگذرد باخبر شوند. لذا پژوهشگرانی که به صورت غیرحضوری در کنفرانس ثبت نام نمایند در صورت عدم حضور در کنفرانس و تکمیل مراحل ثبت نام ، برای ارائه دهندگان مقالات و نفرات همراه گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل و هدایای کنفرانس و برای شرکت کنندگان بدون مقاله کتاب مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل ، گواهینامه بین المللی حضور در کنفرانس ، گواهینامه بین المللی 16 ساعته آموزشی و هدایای کنفرانس حداکثر یک هفته الی 10روز بعد از برگزاری کنفرانس به آدرس فرد ارسال خواهند گردید. (هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.) شایان ذکر است هزینه های مربوط به بسته بندی ، پست پیشتاز ، حمل و نقل و... در حالت غیر حضوری بر عهده دبیرخانه کنفرانس بوده همچنین هزینه های ثبت نام حالت غیر حضوری در بالا ذکر گردیده است.

کلیه گواهینامه های کنفرانس دارای  هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنفرانس قابل استعلام و پیگیری می باشند، شایان ذکر است این استعلام آنلاین و آنی در اولین ، دومین، سومین ، چهارمین و پنجمین دوره کنفرانس نیز اجرا گردیده و در حال حاضر کلیه گواهینامه های صادره در اولین، دومین، سومین، چهارمین و پنجمین کنفرانس از طریق سایت آن کنفرانس ها قابل استعلام آنلاین و آنی می باشند.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دانشگاه Kasem Bundit