گروه های هدف و مخاطبان 

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، علوم ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، عمران، معماری و شهرسازی

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت شهری.

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

- شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

- انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

- كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي مهندسی

- كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

- شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان

- سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دانشگاه Kasem Bundit